Værgemål

Værgemål omfatter kun det konkrete behov

​Advokat Iben Have Thomsen er tilknyttet Familieretshuset som fast værge og kan beskikkes i værgemålssager i områderne omkring Vejle, Kolding og Fredericia.​ Nogle personer kan på grund af deres helbred eller mentale tilstand ikke træffe beslutninger vedrørende deres økonomiske eller personlige forhold. De kan derfor have brug for, at andre træffer disse beslutninger for dem og handler på deres vegne i de spørgsmål, der er omfattet af det pågældende værgemål.

​Når der iværksættes værgemål for en person, er det et indgreb i den personlige frihed, da værgen bemyndiges til at træffe beslutninger på vedkommendes vegne. Et værgemål må derfor ikke omfatte mere end højst nødvendigt og kan begrænses til, at omfatte præcist det, der er behov for i den konkrete situation.

​Hvad kan et værgemål dække over?

Et værgemål kan for eksempel omfatte en arv, salg af fast ejendom eller de nødvendige personlige og økonomiske beslutninger i forbindelse med en planlagt flytning til plejehjem.

​Som værge tilser Advokat Iben Have Thomsen en række opgaver, blandt andet at:

  • ​varetage interesserne for den, der er iværksat værgemål for
  • ​handle på personens vegne på de områder, værgemålet omfatter
  • danne et overblik over værgedes økonomiske situation og eventuelt få økonomien på ret kurs
  • sørge for, at den værgedes indtægter anvendes til gavn for vedkommende samt at formuen bevares og giver rimeligt udbytte.​

Det er Familieretshuset eller domstolene, der træffer afgørelse om iværksættelse af værgemål.​​​​

Kontakt Advokat Iben Have Thomsen og hør mere

Har du spørgsmål vedrørende en værgemålssag, kan du kontakte Advokat Iben Have Thomsen på telefon (+45) 75 71 10 00 eller skriv til info@justa.dk.

Behandling af dødsboer

Hos Justa Advokatfirma i Vejle tilbyder vi assistance ved behandling af dødsboer.

Værgemål til konkrete behov

Justa Advokatfirma kan beskikkes i værgemålssager i Vejle og omegn.

Søger du en boligadvokat?

Rådgivning inden for køb og salg af fast ejendom og tilhørende forhold.