Priser

Vi fastsætter vores honorar i overensstemmelse med de advokatetiske regler på baggrund af det på sagen anvendte tidsforbrug, det ansvar der er forbundet med sagen, sagens kompleksitet og omfang, vilkårene for arbejdets udførelse samt det opnåede resultat.

Der gives et honoraroverslag, ligesom vi gerne indgår aftale om fast pris for en given opgave. Ved timebetaling tages udgangspunkt i 2.300 kr. per time inkl. moms.

Visse opgaver ydes dog til et fast honorar inklusiv moms.

Faste honorarer pr. 1. januar 2024:

 • Køberrådgivning - køb af fast ejendom​ kr. 6.500​
 • Køb eller salg af ejendom uden mægler, inkl. tinglysning og refusionsopgørelse kr. kr. 12.500
 • Køb af grund kr. 5.500
 • Samejeoverenskomst, i forbindelse med køberrådgivning kr. 3.100
 • Samejeoverenskomst kr. 4.000
 • Udvidet samlevertestamente, i forbindelse med køberrådgivning kr. 3.200
 • Udvidet samlevertestamente kr. 3.500
 • Fremtidsfuldmagter (1. stk.) kr. 2.000
 • Fremtidsfuldmagter (2. stk.) kr. 2.800
 • Tinglysning af skifteretsattest kr. 2.000
 • Tinglysning af skøde til arving kr. 2.000

Der tages forbehold for, at priserne kan være blevet ændret, uden at det er opdateret på dette website, sociale medier, e-mails og lignende.

Kontakt os

Behandling af dødsboer

Hos Justa Advokatfirma i Vejle tilbyder vi assistance ved behandling af dødsboer.

Værgemål til konkrete behov

Justa Advokatfirma kan beskikkes i værgemålssager i Vejle og omegn.

Søger du en boligadvokat?

Rådgivning inden for køb og salg af fast ejendom og tilhørende forhold.