Inkasso – Vejle

Det kan være både krævende og omkostningstungt, at skulle opkræve virksomhedens tilgodehavende.

​Derfor tilbyder Justa Advokatfirma hjælp til at inddrive dit tilgodehavende hos debitor.

​Prisen for inkasso hos Justa Advokatfirma følger de af Landsretten fastsatte takster.

https://domstol.dk/media/1991/vejledende-satser-inkassosager-pr-1-juni-2017.pdf

​Betaler debitor ikke efter endt inkassoprocedure, er Justa Advokatfirma også behjælpelig med at udarbejde betalingspåkrav til fogedretten eller en stævning, alt efter om debitor har gjort indsigelser mod kravet. Denne ydelse vil da ikke være omfattet af No Cure – No Pay.

​Få hjælp til inkasso

Ønsker du flere oplysninger om inkasso, så kontakt kontoret på telefonnummer (+45) 75 71 10 00 eller e-mail info@justa.dk.​

Behandling af dødsboer

Hos Justa Advokatfirma i Vejle tilbyder vi assistance ved behandling af dødsboer.

Værgemål til konkrete behov

Justa Advokatfirma kan beskikkes i værgemålssager i Vejle og omegn.

Søger du en boligadvokat?

Rådgivning inden for køb og salg af fast ejendom og tilhørende forhold.