Hvem er vi?

Advokat – Vejle – Justa Advokatfirma

Iben Have Thomsen

Majbritt N. List

Helle Søndergaard Hansen

Jane Lykke Bech

​Advokat Iben Have Thomsen i Vejle er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, har møderet for landsretten og er en del af Advokatsamfundet. Hun blev uddannet på Aarhus Universitet og har sidenhen arbejdet med sager for mange forskellige klienter.

​Advokat Iben Have Thomsen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.​​ ​

​Advokat Iben Have Thomsen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokat Iben Have Thomsen, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Kontoret er etableret i 1. maj 2014

​Advokat Iben Have Thomsen er fungerende boligrets ved Retten i Kolding og er indstillet af Danske udlejere.

​Advokat Iben Have Thomsen har tidligere siddet i bestyrelsen i 5. advokatkreds, hvis opgaver er, at bistå Advokatrådet og Advokatnævnet i deres virksomhed.

Behandling af dødsboer

Hos Justa Advokatfirma i Vejle tilbyder vi assistance ved behandling af dødsboer.

Værgemål til konkrete behov

Justa Advokatfirma kan beskikkes i værgemålssager i Vejle og omegn.

Søger du en boligadvokat?

Rådgivning inden for køb og salg af fast ejendom og tilhørende forhold.