​Familie- og arveret

​Bodeling:

Når et ægteskab ophører, skal boet deles mellem ægtefællerne. Ofte medfører ophør af ægteskabet et stærkt følelsesmæssig pres, som kan gøre det vanskeligt at overskue de mange – og ofte betydelige – økonomiske aspekter i forbindelse med et skifte af fællesboet. Hos Justa Advokatfirma rådgiver vi om alle forhold i forbindelse med et skifte af det fælles bo herunder fast ejendom og pensioner for herigennem at sikre det bedst mulige resultat for dig.

​Ægtepagt:

Ved en ægtepagt har hver ægtefælle mulighed for at bestemme, at hele eller dele af den pågældende ægtefælles formue, skal tilhøre denne som særeje. Afhængigt af valg af særejeform betyder dette, at ægtefællens formue i den udstrækning denne er gjort til særeje, ikke indgår i delingen ved separation, skilsmisse eller død. Der findes flere former for særeje med hver sine retsvirkninger. Herudover er det i vidt omfang muligt at tilpasse ægtepagten til det enkelte behov og ønske – eksempelvis ved at gøre ægtepagten tidsbegrænset. Vi hjælper jer med at skræddersy ægtepagten, så den passer til jeres behov.

​Testamente:

Hvis du som arvelader ikke foretager dig noget, vil alt, hvad du efterlader dig ved din død blive fordelt efter arvelovens regler herom. Ønsker du en anden fordeling, er det nødvendigt at oprette et testamente. Ved oprettelse af et testamente er der ofte mange forhold, der bør tages i betragtning, såsom hvem skal arve – og hvor meget? Skal arven tilhøre modtagerne som særeje? Og hvordan skal boet skiftes til sin tid. Alle disse forhold kan være svære at håndtere, hvis man ikke har en stærk juridisk rådgivning i ryggen. Hos Justa Advokatfirma er du sikret en professionel rådgivning omkring alle forhold ved oprettelse af et testamente.

​Samejeoverenskomst:

I kraft af en samejeoverenskomst har man mulighed for at aftale nærmere omkring erhvervelse, vedligeholdelse, brug og afhændelse af et givent aktiv. Samejeoverenskomster oprettes typisk i forbindelse med køb af fast ejendom såsom helårsbolig eller sommerhus, men kan også angå andre aktiver eksempelvis en båd. Vi hjælper med at formulere en samejeoverenskomst, som passer til det konkrete behov samt rådgive om muligheder for og fordele ved eventuelt at oprette et testamente i tilknytning til hertil.

Kontakt os

Behandling af dødsboer

Hos Justa Advokatfirma i Vejle tilbyder vi assistance ved behandling af dødsboer.

Værgemål til konkrete behov

Justa Advokatfirma kan beskikkes i værgemålssager i Vejle og omegn.

Søger du en boligadvokat?

Rådgivning inden for køb og salg af fast ejendom og tilhørende forhold.