Dødsbobehandling

​Bobestyrer hjælper med dødsbobehandling og bobehandling i Vejle

Hos Justa Advokatfirma i Vejle tilbyder vi assistance ved behandling af dødsboer.

Dødsbobehandling privat skifte

I forbindelse med privat skifte er det arvingerne selv, der behandler dødsboet og står for opgørelse og afvikling af boet.

​Ofte vælger arvingerne dog at få advokatbistand til hele eller dele af en dødsbobehandling, for eksempel til udarbejdelse af boopgørelsen eller til at få udfyldt blanketter til Skifteretten korrekt og inden for de enkelte frister.

​​For at et dødsbo kan behandles som privat skifte, skal følgende betingelser være opfyldte:

  • ​Arvingerne skal være enige
  • Boet skal være solvent
  • Mindst én af arvingerne skal være myndig og solvent
  • Mindst én arving skal være bosat i Danmark
  • Er alle arvinger bosat i udlandet, er det normalt et krav, at arvingerne stiller en økonomisk garanti for betaling af boets afgifter.
  • Afdøde må ikke have truffet andre bestemmelser vedrørende behandling af dødsboet​

Herudover må der ikke være afgørende hensyn, der taler imod et privat skifte.​

Hvorvidt et privat skifte er hensigtsmæssigt, træffer Skifteretten afgørelse omkring. I vurderingen indgår bl.a. om arvinger har til hensigt at betale afdødes gæld, og om arvingerne faktisk er i stand til at forestå skiftet.

​Valg af bobestyrer

Langt de fleste dødsboer behandles ved privat skifte, hvor arvingerne har størst indflydelse på delingen af dødsboet. At skifte privat er både hurtigere og mere smidigt end dødsbobehandling ved bobestyrer.​

​Såfremt boopgørelsen ikke er indleveret til Skifteretten senest 15 måneder efter dødsfaldet, vil Skifteretten bestemme, at der udpeges en autoriseret bobestyrer, og at boet ikke længere kan skiftes privat, men overgå til skifte ved bobestyrer.

​Priser

​Ved behandling af dødsboer har der tidligere været faste takster for advokatbistand, men de er imidlertid ophævet, og advokaten skal i stedet for givet et begrundet overslag ved sagens opstart.

​Hos Justa Advokatfirma tilbyder vi en fast pris for dødsbobehandling.

​Prisen afhænger af omfanget af boet og dermed det forventede arbejde med behandling af boet, herunder udarbejdelse af åbningsstatus og boopgørelse, samt afhændelse af aktiver og fordeling heraf mellem arvingerne.

​Retsafgift

Der skal betales en retsafgift på 2.500 kr. når et dødsbo udleveres til privatskifte.

Der skal yderligere betales 6.500 kr. i retsafgift, såfremt værdien af dødsboet overstiger 1. mio. kr. Retsafgiften vil i dette tilfælde være 9.000 kr.

​Boafgift

Afdødes ægtefæller og visse velgørende organisationer er de eneste arvinger, der ikke skal betale boafgift på 15 %. Boafgiften skal beregnes af den arv, som overstiger et bundfradrag, der i 2021 udgør 308.800 kr. Bundfradraget pristalsreguleres årligt.

​​Der skal for visse arvinger, eksempelvis søskende yderligere betales en tillægsboafgift på 25 %.​

​​Kontakt os for at høre nærmere

​Arvingerne vil altid modtage en ordrebekræftelse med prisoplysninger og forventet tidsforbrug ved en dødsbobehandling.

Ønsker du at få mere information, så modtager vi gerne din henvendelse via telefon (+45) 75 71 10 00 eller skriv en mail til info@justa.dk.

Kontakt os

Behandling af dødsboer

Hos Justa Advokatfirma i Vejle tilbyder vi assistance ved behandling af dødsboer.

Værgemål til konkrete behov

Justa Advokatfirma kan beskikkes i værgemålssager i Vejle og omegn.

Søger du en boligadvokat?

Rådgivning inden for køb og salg af fast ejendom og tilhørende forhold.